Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Сплошная седмица

седмица, в которую отменен пост в среду и пятницу. К таковым относятся Светлая седмица, Троицкая (седмица после Пятидесятницы), святки, седмица мытаря и фарисея (за две недели до Великого поста), масленица.

Paastuvaba nädal

nädal, kus ei ole paastu ka kolmapäeval ja reedel. Selliste hulka kuulub Valgusenädal, Kolmainu nädal (nädal pärast Viiekümnepäeva püha), pühad päevad, tölneri ja variseri nädal (kaks nädalat enne Suurt Paastu) ning võinädal.