Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Старый стиль

система исчисления времени, установленная в 1 веке до Р.Х. Римским императором Юлием Цезарем и потому называемая юлианским календарем. Сохраняется в четырех Поместных Православных Церквях – Русской, Грузинской, Сербской и Иерусалимской, а также на Св. горе Афон. Другие Православные Церкви перешли на новый стиль.

Vana kalender

ajaarvamise süsteem, mille seadis I sajandil e. Kr. sisse Rooma keiser Julius Caesar ja mida seepärast nimetatakse juuliuse kalendriks. Ajaarvamine vana kalendri järgi on säilinud neljas – Vene, Gruusia, Serbia ja Jeruusalemma Kohalikus Õigeusu Kirikus, aga ka Athose mäel. Teised Õigeusu Kirikud on läinud üle uuele kalendrile.