Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Требы

священнослужения и молитвословия, совершаемые не в порядке суточного богослужебного круга, но по «требованию», по потребности отдельных лиц. К требам относятся крещение, миропомазание, венчание, исповедь, елеосвящение, отпевание, панихида, а также различные молебны, освящение дома, колодца и т.п.. Совершают требы священник или архиерей (крещение в крайних случаях может быть совершено мирянином). Чинопоследования треб содержатся в требнике.

Talitused

jumalateenistused ja palveteenistused, mida ei toimetata mitte jumalateenistuste ööpäevaringi raames, vaid siis kui selleks tekib vajadus, üksikute isikute nõudmisel. Talituste hulka kuuluvad ristimine, salvimine, laulatus, piht, õlitamine, matuseteenistus, surnumälestusteenistus, aga ka mitmesugused palveteenistused, majade, kaevude jms. pühitsemine. Talitusi viib läbi kas preester või piiskop (ristimise võib hädakorral läbi viia ka ilmalik inimene). Talituste läbiviimise kord sisaldub talitusraamatus.