Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Умное делание

занятие непрестанной внутренней (произносимой в уме) молитвой (обычно это молитва Иисусова). Умное делание как собирание ума в Боге, овладение своими помыслами, контроль над собой, изначально практиковалось монахами-исихастами в Египетской пустыне и на Афоне, со временем стало традиционным занятием православного монашества. Непрестанная молитва не закрыта и для мирян, но им (как и монахам) необходим наставник, так как они могут причинить себе вред, действуя в этой области наугад, без знания себя и без опыта духовной жизни.

Mõttepalve

lakkamatu sisemise (mõttes lausutava) palvega (tavaliselt Jeesuspalvega) tegelemine. Algselt praktiseerisid mõttepalvet kui mõistuse koondamist Jumalasse, oma mõtete üle valitsemist ja enesekontrolli hesühasmiga tegelevad mungad Egiptuse kõrbetes ja Athose mäel, ajapikku muutus see aga õigeusu mungaelupidajate traditsiooniliseks tegevuseks. Lakkamatu palve pole suletud ka ilmalikele inimestele, kuid nemad (nagu ka mungad) vajavad juhendajat, kuna võivad selles valdkonnas pimesi tegutsedes, iseennast tundmata ja vaimuliku elu kogemust omamata endale kahju teha.