Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Фелонь

верхнее богослужебное облачение священников, представляющее собой длинное широкое одеяние без рукавов, с отверстием для головы и высокими твердыми оплечьями. Называется также ризой.

Feloon

(kr. k. phelōnion) – preestri teenistusrõivas, mida kantakse ülejäänud rõivaste peal ning mis kujutab endast tagant pikka ja eest rinnuni ulatuvat laia varrukateta rüüd, mis tõmmatakse üle pea ja mille kaeluseosa on tagant kõrgendatud ja tugevdatud.