Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Херувимская песнь

одно из главных песнопений литургии, получившее название по своим первым словам «Иже херувимы…» Звучит перед великим входом и является напоминанием о важности наступающего момента литургии. Призывает всех предстоящих оставить заботу о житейских делах, поскольку теперь они «таинственно образуют» собой херувимов, всегда сосредоточенных мыслью на Боге и непрестанно воспевающих Ему священную песнь «аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа».

Keerubide laul

üks Jumaliku Liturgia põhilisi laule, mis on nime saanud oma esimeste sõnade järgi: «Nüüd salal viisil tähendame keerubeid…» See kõlab enne ja pärast suurt sissekäiku, meenutamaks eelseisva hetke tähtsust. Kutsub kõiki Jumala ees seisjaid heitma kõrvale maiseid mõtteid, kuna nad nüüd «tähendavad (s. o. kujutavad) salal viisil keerubeid», kelle mõtted on alati keskendunud Jumalale ja kes lakkamatult laulavad Talle püha laulu «halleluuja, halleluuja, halleluuja».