Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Часовня

небольшое здание, по форме подобное церкви, но обычно без алтаря, в котором могут совершаться все богослужения кроме литургии (ее тоже можно совершать, но обязательно на переносном антиминсе). Часовни устраиваются для общественной молитвы в городах и селах, на кладбищах над могилами, в местах, ознаменованных проявлением особой милости Божией, или важным церковно-государственным событием.

Kabel

väike, kirikulaadne, kuid tavaliselt ilma altarita ehitis, milles võib toimetada kõiki jumalateenistusi peale Liturgia (ka seda võib toimetada, kuid ainult kaasaskantaval antiminsil). Kabeleid rajatakse linnadesse ja küladesse ühispalvuste pidamiseks, kalmistutele haudade kohale, kohtadesse, mis on märgitud Jumala erilisest armust või tähtsate ühiskondlik-kiriklike sündmuste mälestuseks.