Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Черное духовенство

общее название монашествующих священнослужителей (иеродиаконы, иеромонахи, игумены, архимандриты). Традиционно из числа черного духовенства избираются архиереи.

Must vaimulikkond

Vaimulikku ametisse pühitsemise sakramendi vastu võtnud mungaelupidajate (munkdiakonite ja -preestrite, iguumenite, arhimandriitide) üldnimetus. Traditsiooniliselt valitakse piiskopid just musta vaimulikkonna hulgast.