Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Чудо

сверхъестественное событие или явление, нарушающее привычные нам законы природы и не поддающееся рациональному объяснению. Благодатные чудеса совершаются по воле Божией – или непосредственно, или при посредстве Божией Матери, ангелов или святых. Бывают также и ложные чудеса, которые совершаются темными силами и попускаются Богом для наказания или испытания людей. Ко всякому чуду следует относиться с осторожностью и трезвой нейтральностью. Чрезмерная тяга к чудесам и знамениям осуждена Самим Богом (Мф 12,38-39).

Ime

üleloomulik sündmus või nähtus, mis ei allu tavalistele loodusseadustele ega ole ratsionaalselt seletatav. Armuküllased imed toimuvad Jumala tahtel – kas vahetult või Jumalaema, inglite või pühakute eestkostel. On olemas ka väärimesid, mille toimepanijaiks on kurjad vaimud ning millel Jumal laseb toimuda kas inimeste karistamiseks või proovilepanemiseks. Igasse imesse tuleks siiski suhtuda ettevaatuse ja kaine erapooletusega. Jumal ise on hukka mõistnud liigset huvi imetegude ja tunnustähtede vastu (vt. Mt 12, 38-39).