Palvus rahu eest Ukrainas / Молебен о мире в Украине

24. veebruaril 2024, Vene-Ukraina sõja teisel aastapäeval, peetakse Tallinna Neeva vaga suurvürst Aleksandri katedraalis Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni õnnistusel palvus rahu eest Ukrainas.

Palvus toimub pärast varajase Liturgia lõppu (orienteeruvalt kell 9:00).

Kutsume kõiki koos palvetama Ukraina põgenike ja sõja tõttu kannatavate inimeste, sõja lõpetamise ning rahu taastamise eest.

Palve rahu eest Ukrainas
Tekst on kinnitatud MPEÕK Sinodi ning Tallinna ja Narva piiskopkonna nõukogude ühisel koosolekul 02.03.2022. Seda palvet loetakse igal Liturgial kõikides Eesti Õigeusu Kiriku kogudustes.

Oh Issand Jeesus Kristus, meie Jumal, vaata armulikult oma rahva häda ja viletsuse peale Ukrainamaal.

Aita lõpetada verevalamine, pööra eemale pealetulevad hädad. Vii kodudesse neid, kes on ilma peavarjuta, toida neid, kes on näljas, ühenda neid, kes on lahutatud.

Anna rahu ja vaikust, armastust ja kinnitust ning kiiret leppimist oma rahvale, keda Sa oma kalli vere läbi oled ära lunastanud, Sinu püha Nime auks, Sinu püha Kiriku kinnitamiseks ja tugevuseks, sest Sina oled kiidetud igavesti.

Aamen.

*****

24 февраля 2024 года, во вторую годовщину начала войны в Украине, в Таллинском Александро-Невском кафедральном соборе по благословению митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения будет отслужен молебен о мире в Украине.

Молебен состоится по окончании ранней Литургии (ориентировочно в 9:00).

Приглашаем всех на совместную молитву о страждущих людях Украины, о прекращении войны и восстановлении мира.

Молитва о мире в Украине
Текст молитвы утверждён 02.03.2022 на расширенном заседании Синода ЭПЦ МП и Епархиальных Советов Таллинской и Нарвской епархий и читается во всех храмах Эстонской Православной Церкви на каждой Литургии.

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, при́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на скорбь и многоболе́зненный вопль чад Твои́х, в земле́ Украи́нстей су́щих.

Изба́ви лю́ди Твоя́ от братоубийственныя бра́ни, утоли́ кровопроли́тия, отврати́ належа́щия беды́. Лише́нныя кро́ва введи́ в до́мы, а́лчущия напита́й, скорбящие утеши, разделе́нныя соедини.

Не оста́ви ста́до Свое́, от сро́дник свои́х во озлобле́нии су́щих, ума́литися, но ско́рое примире́ние я́ко щедр да́руй. Ожесточе́нных сердца́ умягчи́ и к Твоему́ позна́нию обрати́. Мир Це́ркви Твое́й и ве́рным ча́дам ея́ пода́ждь, да еди́нем се́рдцем и еди́ными усты́ просла́вим Тя, Го́спода и Спаси́теля на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.