Молитва об Эстонской Православной Церкви

Текст молитвы об Эстонской Православной Церкви, утверждённый на заседании Таллинского Епархиального Совета 15 августа 2022 года.

Го́споди Бо́же наш, Всесвята́я Тро́ице, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, при́зри ми́лостивно на проше́ние чад Твои́х, в земле́ Эсто́нстей су́щих.
Изба́ви лю́ди Твоя́ от належа́щих бед и напа́стей, сохрани́ от разделе́ний и раско́лов, вражды́ и нестрое́ний.
Не оста́ви ста́до Свое́, от люде́й во озлобле́нии су́щих, ума́литися, но ско́рое примире́ние я́ко щедр да́руй.
Ожесточе́нных сердца́ умягчи́ и к Твоему́ позна́нию обрати́. Поми́луй и сохрани́ в ми́ре на́шу Це́рковь, да́руй ей безмяте́жие, лю́бовь и согла́сие. Хра́мы ея́ от оскверне́ний, закры́тия и вся́каго зла сохрани́, и да сла́вится в них Трисвято́е и́мя Твое́.
Моли́твами Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и При́снодевы Мари́и, свята́го Архистрати́га Бо́жия Михаи́ла, священному́чеников Плато́на, Иси́дора и Сергия, всех святы́х в земле́ Эсто́нстей просия́вших и всех святы́х. Ами́нь.