Antipas Kodase diakoniks pühitsemine / Диаконская хиротония Антипы Кодаса

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni õnnistusel toimus 8. märtsil 2024, Ristija Johannese pea 1. ja 2. leidmise päeval Nõmme Ristija Johannese koguduses piiskoplik Liturgia ja diakonipühitsus. Tallinna piiskopkonna vikaar – Tartu piiskop Daniel pühitses diakoniks alamdiakoni Antipas (Anti) Kodase.

*****

8 марта 2024, в праздник первого (IV в.) и второго (452 г.) обретения главы Иоанна Предтечи, епископ Тартуский Даниил, викарий Таллинской епархии, возглавил Божественную литургию в таллинской Иоанно-Предтеченской церкви (в Нымме) и рукоположил в сан диакона Антипу (Анти) Кодаса.

Foto: Oleg Shvaikovsky, Birgit Püve