MPEÕK täiskogu otsus / Постановление Собора ЭПЦ МП

Делегаты Собора Эстонской Православной Церкви

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku täiskogu otsus

30. jaanuaril 2024

Meie, Moskva Patriarhaadi isevalitseva Eesti Õigeusu Kiriku (edaspidi MPEÕK) vaimulikud ja ilmikud, arutasime 30.01.2024 Tallinnas Jumalaema Kiirestikuulja ikooni kirikus toimunud täiskogu erakorralisel koosolekul olukorda, mis on tekkinud seoses sellega, et Politsei-ja Piirivalveamet on alustanud menetlust Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni (Reshetnikovi) tähtajalise elamisloa pikendamisest keeldumise kohta.
Metropoliit Eugeni valiti Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku eestseisjaks 29. mail 2018 toimunud MPEÕK täiskogu koosoleku salajasel hääletusel. Valimise ajal tundsid paljud meie vaimulikud teda kui Moskva Vaimuliku Akadeemia rektorit, kes oli seda Õigeusu Kiriku kõrgkooli juhtinud enam kui 20 aastat. Metropoliit külastas Eestit sageli kirikupühadel, mistõttu juhindusid MPEÕK täiskogu saadikud eestseisja valimisel muu hulgas ka oma teadmistest piiskopi isikuomaduste kohta.
MPEÕKi eestseisjana teenitud aastate jooksul on metropoliit Eugeni end näidanud innuka Evangeeliumi õpetuse kuulutajana ja seetõttu on ta pälvinud oma paljurahvuselise, sealhulgas eestikeelse koguduse seas täieliku toetuse ja mõistmise.
Ühiskonnas, kus on palju lahkarvamusi ja vastasseise, on just Kirik Evangeeliumile omase rahu allikas.
Juba Ukraina sõjalise konflikti esimestest päevadest alates hakkas Kirik metropoliit Eugeni õnnistusel pakkuma jõukohast materiaalset abi pagulastele, lohutama kannatanuid ja palvetama selle eest, et Ukrainasse saabuks kauaoodatud rahu.
Igal liturgial palvetatakse MPEÕK kirikutes Jumalast kaitstud Eesti riigi, selle võimude ja kaitseväe ning vaikse ja rahuliku elu eest.
Täna, kui metropoliit Eugeni vastu esitatakse alusetuid väiteid, et ta kujutab endast ohtu Eesti julgeolekule, tunnistame, et MPEÕK eestseisja on oma sõnades alati olnud vastutustundlik, ja see on takistanud tema arvuka, väga erinevate vaadetega inimestest koosneva karja lõhestamist. Evangeelium kutsub meid ühtsusele Kristuses, armastusele ja kannatlikkusele. See, nagu ka üleskutse rahu ja stabiilsuse saavutamiseks Eesti ühiskonnas, on olnud metropoliit Eugeni jutlustes kesksel kohal.
Kirik on orgaaniliselt seotud oma eestseisjaga, nii nagu vaimulikud lapsed oma vaimuliku isaga ja võimalik otsus keelduda metropoliit Eugeni elamisloa pikendamisest võib olla tõsiseks katsumuseks kogu meie Kirikule.
Seetõttu palub kogu Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik, keda esindab täiskogu, et metropoliit Eugeni elamisluba pikendataks.

—————————————-

Постановление Собора Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата

от 30 января 2024 года

Мы, духовенство и миряне самоуправляемой Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата (далее – ЭПЦ МП), на чрезвычайном заседании Собора, состоявшемся 30.01.2024 года в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Таллина, имели суждение о ситуации, сложившейся в связи с тем, что Департамент полиции и пограничной охраны начал производство по отказу в продлении временного вида на жительство митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению (Решетникову).
Митрополит Евгений был избран Предстоятелем Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата на Соборе ЭПЦ МП 29 мая 2018 года путем тайного голосования. На момент избрания многие из наших священнослужителей знали его как ректора Московской духовной академии, возглавлявшего это высшее учебное заведение Православной Церкви более 20 лет. Митрополит часто приезжал на церковные торжества в Эстонию, поэтому при выборе Предстоятеля ЭПЦ МП делегаты Собора руководствовались в том числе и некоторым знанием личных качеств архиерея.
За годы служения в качестве Предстоятеля ЭПЦ МП митрополит Евгений показал себя ревностным проповедником Евангельского учения, поэтому среди нашей многонациональной паствы, в т.ч. и эстоноязычной, он нашёл полную поддержку и понимание.
В обществе, где много разногласий и противостояний, именно Церковь является источником Евангельского мира.
С самых первых дней военного конфликта в Украине, Церковь, по благословению митрополита Евгения, стала оказывать посильную материальную помощь беженцам, утешать страждущих и возносить молитвы, чтобы долгожданный мир наступил в Украине.
На каждой Литургии в храмах ЭПЦ МП молятся о богохранимой стране нашей Эстонской, властях и воинстве её, о тихом и безмолвном житии.
Сегодня, когда в адрес митрополита Евгения звучат необоснованные претензии, что он представляет угрозу безопасности Эстонии, мы свидетельствуем, что Предстоятель ЭПЦ МП всегда ответственно относился к своим словам, что и предотвратило разделение его многочисленной паствы, куда входят люди с самыми разными взглядами. Евангелие призывает нас к единству во Христе, любви и долготерпению. И это, а также призыв к миру и стабильности в эстонском обществе, было главным в проповедях митрополита Евгения.
Церковь органически связана со своим Предстоятелем, как духовные дети с их духовным отцом, и возможное решение об отказе в продлении вида на жительство митрополиту Евгению может стать тяжелым испытанием для всей нашей Церкви.
Поэтому полнота всей Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата в лице Собора просит продлить вид на жительство митрополиту Евгению.