PRESSITEADE / ПРЕСС-РЕЛИЗ

Tallinna Aleksander Nevski katedraali kuplid | Купола Александро-Невского кафедрального собора

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni esitas vastuse Politsei- ja Piirivalveameti kirjale tähtajalise elamisloa pikendamisest keeldumise algatamise kohta.

18. jaanuaril 2024 edastas Politsei- ja Piirivalveamet ametliku kirja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku eestseisja Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni tähtajalise elamisloa pikendamisest keeldumise algatamise kohta. 

Kasutades õigust esitada kuni 25.01.2024 (k.a) ülalmainitud kirja kohta oma arvamused ja vastuväited, saatis Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni 25. jaanuaril 2024 Politsei- ja Piirivalveametile oma vastuväited 18.01.2024 kirjas esile toodud keeldumise aluseks olevate asjaolude suhtes ja taotles tähtajalise elamisloa pikendamist võttes arvesse esitatud vastuväiteid.

Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi kantselei
+372 641 1301
mpeok@orthodox.ee


Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений направил в Департамент полиции и пограничной охраны ответ на письмо об инициировании отказа в продлении временного вида на жительство.

18 января 2024 года из Департамента полиции и пограничной охраны было получено официальное письмо об инициировании отказа в продлении временного вида на жительство Предстоятеля Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения.

Пользуясь правом представить до 25 января 2024 (включительно) свои возражения и мнения в ответ на вышеназванное письмо, митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений направил 25 января в Департамент полиции и пограничной охраны свои возражения в отношении причин отказа в продлении временного вида на жительство, указанных в письме от 18 января 2024, и ходатайствовал о продлении временного вида на жительство с учётом предоставленных возражений.    

Канцелярия митрополита Таллинского и всея Эстонии
+372 641 1301
mpeok@orthodox.ee