SISEMINISTEERIUMI ASEKANTSLER KOHTUS MPEÕK ESINDAJATEGA

Siseministeerium | Министерство внутренних дел Эстония

28. septembril 2022 oli Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni kutsutud Siseministeeriumisse arutama erinevaid teemasid, mis seotud sõjategevusega Ukrainas ja mis tekitavad erilisi pingeid Eesti ühiskonnas.

Metropoliidi õnnistusel, kes ise ei asu hetkel Eestis, osalesid kohtumisel Tallinna piiskopkonna vikaarpiiskop Sergi ja Tallinna Neeva Aleksandri katedraali ülempreester Juvenalius Kaarma. Siseministeeriumit esindasid asekantsler Raivo Küüt ning Usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au.

Kohtumine toimus asjalikus ja konstruktiivses õhkkonnas.

Siseministeeriumi esindajad väljendasid oma muret seoses pingeliste meeleoludega ühiskonnas, mis väljenduvad ka ajakirjanduses ilmuvates agressiivsetes väljaütlemistes Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku suhtes. Kuna Kiriku vaikimine pingestab olukorda, soovitati teha pöördumine rahva (kirikurahva) poole, kus oleks antud vastused avalikkusele murettegevatele teravatele küsimustele.

Samas konstanteeriti, et Siseministeerium kui Eestis usulisi ühendusi kureeriv riigiasutus, ei näe MPEÕK vaimulike ega koguduste esindajate tegevuses midagi mis oleks suunatud Eesti riigi iseseisvuse või terviklikkuse vastu, ega ka rahvustevahelise või usulise vaenu õhutamist. Seda oli kohtumise eelõhtul oma intervjuus ERR-i uudisteportaalile väljendanud ka siseminister Lauri Läänemets.

Kohtumise käigus märkis piiskop Sergi, et  ühiskonna teatud osa agressiivne suhtumine MPEÕK-sse on paljuski tingitud väärettekujutusest meie Kirikust, mis ei lase inimestel mõista, et Eesti Õigeusu Kirik on omavalitsuslik kiriklik-administratiivne üksus, mis tegutseb Eesti territooriumil ning mille kõrgemateks kirikliku võimu- ja juhtimisorganiteks on Kiriku Täiskogu ja Sinod MPEÕK eestseisja eesistumisel. Oma iseseisva kanoonilise olu sai  Kirik10. mail 1920. aastal Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Tihhoni ja Vene Õigeusu Kiriku pühima Sinodi otsusega nr 183, ning mis sai kinnitatud Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Aleksius II Tomosega 26. aprillil 1993. Vastavalt patriarh Aleksius II Tomosele on MPEÕK “iseseisev Kiriku administratiivsetes-, majanduslikes-, hariduslikes- ja tsiviilküsimustes“.

Kohtumisel sai samuti mainitud, et aktiivne arvamustevahetus meediaruumis teravate teemade ümber ei vähenda meie arvates pinget ühiskonnas, vaid pigem suurendab vastastikust vastuseisu ja vihkamist, tuues sellega konfliktitsooni ka Eesti pinnale. Eesti Õigeusu Kirik valutab südant ja palvetab kõigi sõjalisse konfkti tõmmatud inimeste eest, kes elavad üle kohutavaid kannatusi, kuid ei anna mingeid radikaalseid hinnanguid vaenupoolte tegevusele, lootuses säilitada üks oma olulistest ülesannetest – olla lepitav ja ühendav, et kõik õigeusu kristlased, kes käivad meie kirikutes, olenemata nende rahvusest, poliitilistest vaadetest jne., võiksid neis kirikutes palvetada ja jumalateenistustes osalemise kaudu saada vaimulikku toetust, tuge ja tröösti.

Kohtumise lõpus tänas piiskop Sergi asekantsler Raivo Küüti tähelepaneliku ja sisulise suhtumise eest MPEÕK tegevusse.