Nõmme Ristija Johannese koguduses toimus diakonipühitsus / В Ныммеском Иоанно-Предтеченском приходе состоялась диаконская хиротония

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni õnnistusel toimus 8. märtsil 2024, Ristija Johannese pea 1. ja 2. leidmise päeval Nõmme Ristija Johannese koguduses piiskoplik Liturgia ja diakonipühitsus. Tallinna piiskopkonna vikaar – Tartu piiskop Daniel pühitses diakoniks alamdiakoni Antipas (Anti) Kodase.

Liturgial, mis peeti eesti keeles, teenisid kaasa Tallinna praost, ülempreester Oleg Vrona, ülempreester Juvenaalius Kaarma Neeva Aleksandri katedraalist, Nõmme Ristija Johannese kirikust koguduse eesseisja, ülempreester Toomas Hirvoja, preester Dimitri Žestkov ja diakon Nikita Andrejev ning Tallinna Jumalaema ikooni „Kiirestikuulja“ kogudusest diakon Nikolai Kirillov.

Äsjapühitsetud diakon Antipas Kodas on sündinud 9. septembril 1985. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli füüsika-keemia teaduskonna infotehnoloogia erialal. 2015. aasta sügisest asus ta tööle Püha Johannese Kooli, algul tehnilise töötajana, hiljem juhatuse liikmena, IT-juhina ja uue koolimaja ehituse projektijuhina.

Isa Antipas on Tallinna Nõmme Ristija Johannese koguduse liige. Diakonina asub ta teenima oma kodukoguduses.

Foto: Oleg Shvaikovsky

*****

8 марта 2024, в праздник первого (IV в.) и второго (452 г.) обретения главы Иоанна Предтечи, епископ Тартуский Даниил, викарий Таллинской епархии, возглавил Божественную литургию в таллинской Иоанно-Предтеченской церкви (в Нымме).

Богослужение совершалось на эстонском языке. Его Преосвященству сослужили: клирики Иоанно-Предтеченского храма протоиерей Фома Хирвоя (настоятель храма), иерей Димитрий Жестков и диакон Никита Андреев, а также настоятель Таллинской Никольской церкви протоиерей Олег Врона, клирик Таллинского Александро-Невского кафедрального собора протоиерей Иувеналий Каарма и клирик храма в честь иконы Божией Матери “Скоропослушница” г. Таллинна диакон Николай Кириллов.

По благословению митрополита Твллинского и всея Эстонии Евгения, епископ Даниил рукоположил во время Литургии в сан диакона Антипу (Анти) Кодаса, прихожанина Ныммеской Иоанно-Предетеченской церкви. Предшествующее диаконской хиротонии посвящение в чтеца и иподиакона (степени церковнослужителя) было совершено накануне, вечером 7 марта.

Диакон Антипа Кодас родился 9 сентября 1985 года. Окончил физико-химический факультет Тартуского Университета по специальности “инфотехнология”. С осени 2015 года работает в Школе св. Иоанна Богослова (г. Таллинн): на данный момент является членом правления и ИТ-руководителем, кроме этого, ведёт проект строительства нового здания школы.

Своё диаконское служение отец Антипа будет нести в Иоанно-Предтеченском приходе в Нымме.